Holy Places in India


Char Dham
Kailash Mansarovar
Amarnath 
Vaishno Devi
Hemkund Sahib
Tirupati

Panch Kedar
12 Jyotirlingas
Sravanabelagola
Navagraha Sthalas
Panchbhoomi Shivasthalas